Pomohlo mi
Odborníci radí...
mudr kacerovskaDoc. MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.
mudr dolejsova MUDr.
Milena Dolejšová, Ph.D.
mudr truchlaMUDr.
Jana Truchlá
mudr kurkovaMgr.
Renata Kůrková
Tenhle web vznikl vlastně náhodou. Potkaly se dvě… Obě měly dlouhodobé problémy se zdravím a oběma pomohly produkty od Health & Beauty. Pomohly tak, že ty dvě to chtěly dát vědět dál. A tak se potkaly ještě s dalšími a vznikl tenhle blog. Někteří z nás přivedli i odborníky, kteří jim pomohli a kteří nemají problém mluvit za sebe. Děkujeme jim. Nevnucujeme nikomu žádné výrobky ani postupy. Ale všechny zkušenosti a příběhy tady popsané jsou pravdivé.
Proto jsme ho nazvali POMOHLO MI.
lopuch

V letech 1996-2002 absolvovala Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy v Plzni, po které nastoupila na Dermatovenerologickou kliniku Fakultní nemocnice v Plzni. Od roku 2003 byla studentem postdoktorandského studia, které úspěšně dokončila v roce 2007. V roce 2005 složila atestační zkoušku v oboru dermatovenerologie. Od roku 2008 pracuje na Šiklově patologickém ústavu Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 2009 úspěšně složila mezinárodní zkoušku z dermatopatologie ve Frankfurtu nad Mohanem a je jedním z 3 držitelů tzv. International Diploma of Dermatopathology v České republice. V roce 2012 složila atestační zkoušku z patologické anatomie a téhož roku habilitovala a stává se docentkou v oboru patologie.

Je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České dermatovenerologické společnosti, České akademie dermatovenerologie, Společnosti českých patologů, České gynekologické a porodnické společnosti, International Society of Dermatopathology, European Academy of Dermatology and Venereology, International Society for the Study of Vulvovaginal Disease.

Během své profesní kariéry absolvovala řadu zahraničních stáží (Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden, Holandsko; Department of Pathology, M.D. Anderson Cancer Center Houston, Houston, Texas; Department of Dermatopathology, University of California, San Francisco; dermatopatologická laboratoř, Friedrichshafen, Německo; Department of Dermatology, Medical University of Graz, Graz, Rakousko; Department of Pathology and Laboratory Medicine, Medical College of Wisconsin, Milwauki, Wisconsin; Department of Dermatology, Medical University of Innsbruck, Innsbruck, Rakousko.

Je autorem nebo spoluautorem přes více než 80 prací publikovaných v mezinárodních evropských a amerických časopisech s impakt faktorem. Je spoluautorem vědecké monografie “Cutaneous Adnexal Tumors” vydané v roce 2012 v prestižním nakladatelství Lippincott Williams & Wilkins ve Philadelphii. Dále se podílela jako spoluautor na kapitole “Skin Adnexal Tumors” v monografii s názvem “Essential of Diagnostic Gynecological Pathology” vydané v roce 2013 v nakladatelství Springer-Verlag v Londýně. Každoročně přednáší na tuzemských a mezinárodních lékařských kongresech.

Pravidelně se podílí na dermatopatologickém školení rezidentů v oboru dermatologie a patologie v rámci jejich předatestační přípravy. Volný čas věnuje své rodině. Má jednoho syna. Snaží se žít podle zásad zdravého životního stylu, klade důraz na zdravé a vyvážené stravování a každodenní dostatečný pohyb. K jejím zájmům patří cestování a četba.

Chci se zeptat

logo facebook